Strategia rozwoju miejscowości tematycznej “Głogoczów-wieś jak Dzwon”

W ramach realizacji projektu “Głogoczów-wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej” powstał nowy Plan Odnowy Miejscowości Głogoczów, będący jednocześnie Strategią rozwoju miejscowości tematycznej “Głogoczów-wieś jak Dzwon. Twój przystanek w podróży”.

Dokument ten wytycza kierunki rozwoju Głogoczowa na najbliższe lata, dlatego też wspólnie z Sołtysem, Radą Sołecką i osobami biorącymi udział w wyżej wymienionym projekcie, pragniemy go z Państwem skonsultować.

Zachęcamy do zapoznania się z Planem Odnowy Miejscowości Głogoczów/Strategią rozwoju miejscowości tematycznej “Głogoczów-wieś jak Dzwon. Twój przystanek w podróży” i przesyłania uwag, propozycji drogą mailową na adres: agnieszka@agnieszkawegrzyn.pl, lub glogoczow@tlen.pl

Dokument w wersji PDF dostępny jest   W TYM MIEJSCU

Jeśli mają Państwo problemy z jakością dokumentu, prosimy o kontakt – dokument zostanie przesłany Państwu bezpośrednio na skrzynkę e-mail.

Propozycje i uwagi do Planu można zgłaszać do momentu oficjalnego ogłoszenia przez Sołtysa daty pierwszego zebrania wiejskiego w 2014 roku.

Dodaj komentarz