Konkurs na projekt z numerem domu i motywem dzwonu

Czas zakończenia działania:

-wrzesień 2014 roku

Odbiorcy:

-mieszkańcy,

Główne etapy pracy:

-stworzenie regulaminu, w którym znajdą się: kryteria udziału w konkursie, czas wykonania prac, adresaci konkursu: studenci Akademii Sztuk Pięknych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: plastycznych, architektury krajobrazu, sposób rozstrzygnięcia konkursu, punkt dotyczący przekazania praw autorskich zwycięskich prac na organizatorów konkursu, zobowiązanie autora projektu do wskazania potencjalnego wykonawcy.

-znalezienie sponsorów,

-sposób udostępnienia regulaminu,

-znalezienie kompetentnego jury,

-wystosowanie do adresatów konkursu listu intencyjnego z regulaminem, np.: partnerzy innych wsi tematycznych, urzędnicy z wydziału architektury, promocji;

-relacje medialne,

Oczekiwany efekt końcowy:

-oferta dla mieszkańców,

Osoby konieczne i pomocne w realizacji projektu:

-koordynator,

-sponsor,

-prawnik,

-uczestnicy konkursu,

-Centrum Pro-Bono.

 

Dodaj komentarz