Konkurs na pocztówkę z Głogoczowa

Czas zakończenia działania:

-II kwartał 2015 roku

Odbiorcy:

-turyści,

-mieszkańcy,

Główne etapy pracy:

-stworzenie regulaminu, w którym znajdą się: kryteria udziału w konkursie, uszczegółowienie tematu przewodniego, np.: cztery pory roku w Głogoczowie, dawny Głogoczów, Głogoczów w oczach dzieci; czas wykonania prac, sposób rozstrzygnięcia konkursu, punkt dotyczący przekazania praw autorskich zwycięskich prac na organizatorów konkursu,

-znalezienie sponsorów,

-sposób udostępnienia regulaminu,

-wybór drukarni,

-określenie ceny pocztówki i sposobu jej dystrubucji,

Oczekiwany efekt końcowy:

-pocztówka promująca Głogoczów,

Osoby  konieczne i  pomocne w realizacji projektu:

-koordynator,

-sponsor,

-prawnik,

-uczestnicy konkursu.

 

 

.

Dodaj komentarz