Gazetka podsumowująca Projekt Wieś jak Dzwon

W dniu 21 grudnia 2013 roku zostało rozesłane do wszystkich mieszkańców Głogoczowa 1000 sztuk wydania specjalnego gazetki szkolnej, przygotowanej przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Głogoczowie w ramach realizacji projektu „Głogoczów-wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej”. Wydawnictwo to jest podsumowaniem działań projektowych i pokazuje Projekt oczami uczniów Szkoły Podstawowej w Głogoczowie.

Dla wszystkich zainteresowanych gazetką, w linkach poniżej z uwagi na duży rozmiar całościowego pliku, zamieszczone są poszczególne strony tego wydawnictwa. Zapraszamy do oglądania i drukowania.

Projekt „Głogoczów-wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej” był realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie we współpracy partnerskiej z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Zespołem Placówek Oświatowych w Głogoczowie. Współfinansowanie projektu: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 oraz MOKiS.

 

Dodaj komentarz