Kategoria: Aktualności

Otwarcie Galerii Dzwonnica

Galeria Dzwonnica w Głogoczowie została oficjalnie otwarta 11 grudnia 2013r. Tym wydarzeniem zakończyliśmy projekt „Głogoczów – wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej”. Projekt był realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Głogoczowa, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, który jest jednostką nadrzędną Wiejskiego Domu Kultury oraz Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie. Finansował przedsięwzięcie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz MOKiS i SGW. Read more

Analiza SWOT Wieś jak Dzwon

Diagnoza pozycji rozwojowej dokonana została metodą SWOT, powszechnie stosowaną,   pozwalającą na uporządkowanie wiedzy o charakterystyce danego obszaru w układzie 4 kategorii: mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń, przy czym poszczególne kategorie definiowane są następująco:

mocne strony – korzystne okoliczności wewnętrzne, pozytywne cechy rzeczywistości, sprzyjające rozwojowi danego obszaru;

słabe strony – niekorzystne okoliczności wewnętrzne, negatywne cechy rzeczywistości, stanowiące bariery lub ograniczenia rozwoju danego obszaru;

szanse – pozytywne tendencje, jakie niesie przyszłość oraz pozytywne okoliczności tkwiące w otoczeniu;

zagrożenia – negatywne tendencje, jakie niesie przyszłość oraz negatywne okoliczności tkwiące w otoczeniu.

W trakcie prac warsztatowych mieszkańcy Głogoczowa zdiagnozowali następujące cechy charakterystyczne wsi i potencjalne wpływy otoczenia mające podstawowe znaczenie dla jej rozwoju. Read more

Wójt i Wędrowiec cz. 1

Rządy cesarza Franciszka-Józefa dobrze kojarzyły się w społeczeństwie polskim.

Niezbyt represyjny system podatkowy, pełna liberalizacja językowa w urzędach, brak terroru policji politycznej, wolność zgromadzeń i stowarzyszeń i inne ulgi spowodowały, że Polacy z Galicji ukuli później powiedzonko: >Nie było to jak za Franciska<.

Faktycznie, austriacki cesarz już w XIX w. forsował koncepcję Europy Narodów, tyle tylko, że zjednoczonych pod berłem Habsburgów. To właśnie dlatego każdy naród żyjący w granicach cesarstwa miał prawo do własnego języka, posiadał sejmy krajowe i reprezentację parlamentarną w Wiedniu, a niższe urzędy zawsze obsadzane były przez miejscowych obywateli cesarstwa.

Najniższym urzędem jaki istniał w strukturze administracyjnej państwa, był urząd wójta. Wójt pełnił kiedyś podobne funkcje co dzisiejszy sołtys, a i można śmiało powiedzieć, że był pierwszą osobą we wsi. Na swoim terenie pełnił też rolę podobną nieco do funkcji dzisiejszego dzielnicowego. Dbał o porządek, rozstrzygał drobne spory jako rozjemca.

następna strona

 

Konkurs na pocztówkę z Głogoczowa

Czas zakończenia działania:

-II kwartał 2015 roku

Odbiorcy:

-turyści,

-mieszkańcy,

Główne etapy pracy:

-stworzenie regulaminu, w którym znajdą się: kryteria udziału w konkursie, uszczegółowienie tematu przewodniego, np.: cztery pory roku w Głogoczowie, dawny Głogoczów, Głogoczów w oczach dzieci; czas wykonania prac, sposób rozstrzygnięcia konkursu, punkt dotyczący przekazania praw autorskich zwycięskich prac na organizatorów konkursu, Read more

Konkurs na projekt z numerem domu i motywem dzwonu

Czas zakończenia działania:

-wrzesień 2014 roku

Odbiorcy:

-mieszkańcy,

Główne etapy pracy:

-stworzenie regulaminu, w którym znajdą się: kryteria udziału w konkursie, czas wykonania prac, adresaci konkursu: studenci Akademii Sztuk Pięknych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: plastycznych, architektury krajobrazu, sposób rozstrzygnięcia konkursu, punkt dotyczący przekazania praw autorskich zwycięskich prac na organizatorów konkursu, zobowiązanie autora projektu do wskazania potencjalnego wykonawcy. Read more

04-13.04.2014 Ludowy Kiemasz Świąteczny

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie zaprasza serdecznie w dniach od 4 do 13 kwietnia 2014 roku do Karczmy BIDA w Głogoczowie na Ludowy Kiermasz Świąteczny.

W ofercie m.in. będą palmy i stroiki wielkanocne,ręcznie robiona biżuteria, głogoczowskie drzewka szczęścia.

 

Jak głogoczowskie Gospodynie przygotowywały się do Kiermaszu można zobaczyć na stronie www.gospodynieglogoczow.pl/aktualnosci

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

Strategia rozwoju miejscowości tematycznej “Głogoczów-wieś jak Dzwon”

W ramach realizacji projektu “Głogoczów-wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej” powstał nowy Plan Odnowy Miejscowości Głogoczów, będący jednocześnie Strategią rozwoju miejscowości tematycznej “Głogoczów-wieś jak Dzwon. Twój przystanek w podróży”.

Dokument ten wytycza kierunki rozwoju Głogoczowa na najbliższe lata, dlatego też wspólnie z Sołtysem, Radą Sołecką i osobami biorącymi udział w wyżej wymienionym projekcie, pragniemy go z Państwem skonsultować.

Zachęcamy do zapoznania się z Planem Odnowy Miejscowości Głogoczów/Strategią rozwoju miejscowości tematycznej “Głogoczów-wieś jak Dzwon. Twój przystanek w podróży” i przesyłania uwag, propozycji drogą mailową na adres: agnieszka@agnieszkawegrzyn.pl, lub glogoczow@tlen.pl Read more

Gazetka podsumowująca Projekt Wieś jak Dzwon

W dniu 21 grudnia 2013 roku zostało rozesłane do wszystkich mieszkańców Głogoczowa 1000 sztuk wydania specjalnego gazetki szkolnej, przygotowanej przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Głogoczowie w ramach realizacji projektu „Głogoczów-wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej”. Wydawnictwo to jest podsumowaniem działań projektowych i pokazuje Projekt oczami uczniów Szkoły Podstawowej w Głogoczowie.

Dla wszystkich zainteresowanych gazetką, w linkach poniżej z uwagi na duży rozmiar całościowego pliku, zamieszczone są poszczególne strony tego wydawnictwa. Zapraszamy do oglądania i drukowania. Read more

30.09.2013 – RYMOWANKI O BEZPIECZEŃSTWIE

TWÓRCZOŚĆ POETYCKA UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie

na dzień 30.10.2013,

czyli happening „Żądamy trzeźwości i odpowiedzialności”

 

RYMOWANKI O BEZPIECZEŃSTWIE

W czas złotej jesieni
ten happening przypada.
Gdy wśród drzew podcieni,
grad kasztanów spada.

Kiedy liście wiatrem
tańczą bossa novę,
a świt wiesza mokre
mgły październikowe.

Wszystkim niedowiarkom, tym dużym i małym,
oznajmiamy dzisiaj z olbrzymim zapałem,
że Dzień Bezpieczeństwa dzisiaj obchodzimy,
świętujemy więc wspólnie, wspólnie się bawimy.

Wiele szkółek w naszej gminie,
wszyscy o tym dobrze wiecie,
ale takiej – odblaskowej,
pewnie nigdzie nie znajdziecie!
Read more