Analiza SWOT Wieś jak Dzwon

Diagnoza pozycji rozwojowej dokonana została metodą SWOT, powszechnie stosowaną,   pozwalającą na uporządkowanie wiedzy o charakterystyce danego obszaru w układzie 4 kategorii: mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń, przy czym poszczególne kategorie definiowane są następująco:

mocne strony – korzystne okoliczności wewnętrzne, pozytywne cechy rzeczywistości, sprzyjające rozwojowi danego obszaru;

słabe strony – niekorzystne okoliczności wewnętrzne, negatywne cechy rzeczywistości, stanowiące bariery lub ograniczenia rozwoju danego obszaru;

szanse – pozytywne tendencje, jakie niesie przyszłość oraz pozytywne okoliczności tkwiące w otoczeniu;

zagrożenia – negatywne tendencje, jakie niesie przyszłość oraz negatywne okoliczności tkwiące w otoczeniu.

W trakcie prac warsztatowych mieszkańcy Głogoczowa zdiagnozowali następujące cechy charakterystyczne wsi i potencjalne wpływy otoczenia mające podstawowe znaczenie dla jej rozwoju.

SILNE STRONY SŁABE STRONY
•     Dobra lokalizacja – 20 km od Krakowa, dogodne połączenie drogą dwujezdniową

 

•     Walory środowiskowe – bliskość dużego kompleksu leśnego – Lasu Bronaczowa oraz trzech

mniejszych lasów – Czarnego, lasu między Głogoczowem a Krzyszkowicami oraz lasu między Głogoczowem a Bęczarką i Krzywaczką. Przez wieś

przepływa rzeka Głogoczówka

 

•     Zalążek strefy przemysłowej

 

 

•     Dobre pokrycie infrastrukturą techniczną – telefon i internet, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazownicza i elektryczna.

 

•     Duże zaangażowanie społeczne mieszkańców, prężnie działające organizacje.

 

•     Stały wzrost zainteresowania mieszkańców problematyką ekologii i estetyką otoczenia

 

•     Zwiększające się zainteresowanie mieszkańców losami i rozwojem wsi

 

•     Wielu utalentowanych mieszkańców

 

•       Organizacje mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

 

•     Istnienie miejsc z „potencjałem”

•     Istnienie hotelu dla indywidualnego turysty

 

•     Duża liczba restauracji

 

•     Elitarny charakter restauracji „Nowina”

 

•     Prężnie działający Dom Kultury

 

•     Wybrany temat, wokół którego może być rozwijana oferta wsi tematycznej

 

•     Boisko sportowe można wykorzystać na imprezy, festyny

 

•     Poprawiła się czystość Głogoczówki-szansa dla wędkarzy

 

•     Bogata historia i tradycje, również tradycje myśliwskie

 

•     Współpraca organizacji i instytucji pozarządowych: WDK, Szkoła,

 

 

•     Rozproszona zabudowa, niska estetyka zabudowań

 

•     Wieś podzielona na trzy części drogą krajową nr 7

 

•     Niewystarczającej jakości drogi lokalne

 

•     Brak parkingów przy punktach przesiadkowych oraz miejscach użyteczności publicznej

 

•     Strefa przemysłowa pozbawiona połączenia z jezdnią Kraków – Myślenice   drogi krajowej nr 7

 

•     Brak obiektów hotelowych i restauracyjnych w centrum wsi

 

•     Brak zaplecza biwakowego

 

•     Niewielka ilość obiektów rekreacyjno – sportowych o swobodnym dostępie (brak boiska do siatkówki i koszykówki)

  • Brak agroturystyki

 

  • Brak regulacji Głogoczówki

 

  • Konieczność pozostawienia w centrum wsi polderów zalewowych dla rzeki

 

  • Ograniczona możliwość poruszania się piechotą na terenie wsi

 

  • Brak oznakowanych tras pieszych, rowerowych i konnych- Las Bronaczowa
  • Słabo wykorzystana strefa przemysłowa

 

  • Nieoznakowane miejsca widokowe

 

  • Brak zagospodarowanego miejsca dla grup w plenerze w centrum wsi

 

  • Trudność w zagospodarowaniu miejsc „z potencjałem”

 

  • Niewielka chęć integracji chęć integracji nowych, napływowych mieszkańców
SZANSE ZEWNĘTRZNE ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE
•     Zakopianka jako droga ekspresowa

•     Możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych, unijnych tym unijnych

 

•     Dobra współpraca z LGD, przedstawicielstwo wsi w LGD

 

•     Rosnące zrozumienie potrzeby dokształcania dzieci i młodzieży

 

•     Kilka miejsc (skałki starego kamieniołomu, okolice młyna, zakola rzeki) nadające się do zaaranżowania w urokliwe miejsca spacerowo – biwakowe

 

•     Elitarny charakter restauracji

„Nowina”

 

•     Dynamiczny rozwój miejscowości –

osadnictwo ludności napływowej

 

•     Wzrost zainteresowania aktywnym, nietypowym wypoczynkiem

 

•     Dni Młodzieży (Kraków 2016)- rozwój oferty, pod katem turystyki pielgrzymkowej

 

•     Możliwość nawiązania współpracy z atrakcyjnymi turystycznie obiektami w okolicy

 

•     Współpraca z innymi Miejscowościami Tematycznymi powstającymi na terenie Małopolski

 

•     Przebudowa Zakopianki do drogi ekspresowej spowoduje ostateczne przecięcie wsi na dwie części,

 

•     Brak w planach w/w przebudowy zjazdu w Głogoczowie, co w efekcie odetnie wieś od połączenia z Myślenicami i Krakowem

 

•     Możliwy brak zjazdu w Głogoczowie

•     Atrakcyjne miejsca: skałki starego kamieniołomu, okolice młyna, zakola rzeki-tereny prywatne

 

 

•     Możliwa budowa drogi ekspresowej 52 wprowadzi kolejną linię podziału wsi, pozbawi mieszkańców wsi połączenia z kierunkiem na Bielsko

 

•     Przebudowa dróg nr 7 i 52 do standardów dróg ekspresowych i likwidacja zjazdów doprowadzi do upadku bądź kłopotów działające restauracje i hotele

 

•     Rozwiązania architektoniczne budynków szkoły oraz Domu Ludowego nie odpowiadają współczesnym wymaganiom,

•     Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczający rozproszoną zabudowę

 

•     Skutki światowego kryzysu gospodarczego dla budżetu gminy oraz gospodarstw domowych.

Dodaj komentarz